ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ATHENS MBA

Απόφοιτοι

Το AthensMBA προσφέρει υψηλό επίπεδο σπουδών και σε συνδυασμό με το κύρος που προσδίδουν τα συνεργαζόμενα Iδρύματα, παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για μια πετυχημένη σταδιοδρομία. 

Πλέον των μαθησιακών αποτελεσμάτων,  κατά τη διάρκεια της φοίτησης δημιουργούνται ομάδες εργασίας και συνέργειες μεταξύ των φοιτητών, που ξεπερνούν τα χρονικά πλαίσια των σπουδών και καθιστούν την συμβολή του προγράμματος καταλυτική για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών. 

H εξέλιξη των φοιτητών του προγράμματος είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική καθώς ήδη από το 2ο έτος σπουδών σημαντικός αριθμός φοιτητών αναβαθμίζει τη θέση εργασία στην παρούσα εταιρεία ή μετακινείται σε νέα επιχείρηση.

About us

Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Athens ΜΒΑ

Ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 2000, με σκοπό την διατήρηση και ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και αποφοίτων και τη διασύνδεσή τους με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ιστοσελίδα συνδέσμου: http://www.athensmba.gr

Ημέρες Καριέρας

Κάθε χρόνο διοργανώνονται ημερίδες καριέρας από το γραφείο διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις οποίες συμμετέχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να προωθήσουν το βιογραφικό τους.

Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης: https://www.aueb.gr/career

TESTIMONIALS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
Γραμματεία: Μαριάνθη Ψηλού
Ευελπίδων 47α, ΤΚ-113 62, Αθήνα, Ελλάδα

  • +30 210 820 3690
  • +30 210 820 3634
  • athensmba@aueb.gr

Social Media

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε πληροφορίες για το πρόγραμμα

Search