ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα προσδοκά να εκπαιδεύσει άτομα, προκειμένου να έχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων για να διακριθούν στην αγορά εργασίας βάσει επαγγελματισμού και εξειδίκευσης. Στόχος είναι όλοι οι απόφοιτοι να σημειώνουν ανέλιξη στην επαγγελματική τους διαδρομή με εφικτή την επιτυχία τους σε εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς και σε ακαδημαϊκές θέσεις.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

  • Να προσφέρει έναν καινοτόμο συνδυασμό βασικών εννοιών διοίκησης επιχειρήσεων θεωρητικού επιπέδου με θέματα που έχουν εφαρμογή στην πράξη
  • Να δώσει έμφαση στην εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης παρέχοντας αποτελέσματα ερευνών αλλά και εκπαιδευτικό υλικό με πρακτικό ενδιαφέρον
  • Να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχικούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες σε επίκαιρα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και σε σύγχρονες προκλήσεις παγκόσμιας εμβέλειας.
  • Να εισάγει εκπαιδευτικές μεθόδους για ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων και ενίσχυση της αλληλεπίδρασής τους (μελέτες περίπτωσης, εκπόνηση ομαδικών εργασιών, παιχνίδια ρόλων, κτλ.) ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χώρο.
  • Να παράγει σε ετήσια βάση υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές εργασίες που εξελίσσουν τη γνώση, προάγουν τον επαγγελματισμό και αφήνουν πνευματική παρακαταθήκη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
Γραμματεία: Μαριάνθη Ψηλού
Ευελπίδων 47α, ΤΚ-113 62, Αθήνα, Ελλάδα

  • +30 210 820 3690
  • +30 210 820 3634
  • athensmba@aueb.gr

Social Media

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε πληροφορίες για το πρόγραμμα

Search