ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σύμβουλος Σπουδών

Με βάση την Απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ στις 12/01/2023, έχει δημιουργηθεί ο θεσμός του Σύμβουλου-Καθηγητή. Ο Σύμβουλος-Καθηγητής είναι το σημείο επαφής για τους φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, την συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Παρέχει συμβουλευτική και διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ, τα προσφερόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις τους.
 • Παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση στην επιλογή θέματος της μεταπτυχιακής εργασίας.
 • Παρέχει συμβουλευτική και προτείνει λύσεις, όπου είναι εφικτό, στην περίπτωση δυσκολιών στην μάθηση και την παρακολούθηση μαθημάτων.
 • Ενθαρρύνει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες υποδομές και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα Εργαστήρια, την Βιβλιοθήκη, κλπ.
 • Παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης δράσεων πρακτικής άσκησης και μετακίνησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ ή άλλων προγραμμάτων.
 • Συμβουλεύει και κατευθύνει σε ζητήματα σπουδών επαγγελματικής εξέλιξης μετά τη λήξη του ΠΜΣ.
 • Ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τις δραστηριότητες που οργανώνονται στους κόλπους της (πχ παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων, εθελοντισμός, κλπ)
 • Παρέχει υποστήριξη στην περίπτωση που προβλήματα (πχ προσωπικά, ακαδημαϊκά, δυσκολίες μάθησης) δημιουργούν εμπόδια και δυσκολίες στις σπουδές και την απόδοση των φοιτητών και δίνοντας συμβουλές για την αντιμετώπιση τους ή/και παραπέμποντας τους ενδιαφερόμενους σε άλλες δομές (πχ υπηρεσία ψυχικής υγείας, Ιατρείο).

Με απόφαση της 2ης συνεδρίασης της ΕΠΣ στις 09/11/2022 το ΔΔΠΜΣ έχει ορίσει τους ακόλουθους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους:

 • Καθηγητής Ανδριανός Τσεκρέκος - θέματα Οικονομικά/Στατιστική
 • Αν. Καθηγητής Χρήστος Τζόβας - θέματα Οικονομικά/Στατιστική
 • Αν. Καθηγήτρια Ελένη Σαλαβού - θέματα Μάνατζμεντ
 • Αν. Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας - θέματα Μάνατζμεντ
 • Επ. Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου - θέματα Μάνατζμεντ
 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος – θέματα τεχνικά/ειδικά
 • Καθηγητής Νικόλαος Παναγιώτου – θέματα τεχνικά/ειδικά

TESTIMONIALS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
Γραμματεία: Μαριάνθη Ψηλού
Ευελπίδων 47α, ΤΚ-113 62, Αθήνα, Ελλάδα

 • +30 210 820 3690
 • +30 210 820 3634
 • athensmba@aueb.gr

Social Media

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε πληροφορίες για το πρόγραμμα

Search