ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Π.Σ)

Υπεύθυνη για την λειτουργία και την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του Προγράμματος είναι η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η οποία αποτελείται από Μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  οι οποίοι διδάσκουν στο Π.Μ.Σ.

 1. Σαλαβού Ελένη, Αν. Καθηγήτρια ΟΠΑ, Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ,
 2. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος Ε.Π.Σ.,
 3. Κουρέτας Γεώργιος, Καθηγητής ΟΠΑ, μέλος Ε.Π.Σ.,
 4. Μέντζας Γρηγόριος, Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος Ε.Π.Σ.,
 5. Παναγιώτου Νικόλαος, Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος Ε.Π.Σ.,
 6. Τζόβας Χρήστος, Αν. Καθηγητής ΟΠΑ, μέλος Ε.Π.Σ.,
 7. Τσακανίκας Άγγελος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος Ε.Π.Σ.

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ αποτελείται από πέντε Μέλη Δ.Ε.Π., ως εξής:

 1. Σαλαβού Ελένη, Αν. Καθηγήτρια ΟΠΑ, Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ,
 2. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος Σ.Ε.,
 3. Κουρέτας Γεώργιος, Καθηγητής ΟΠΑ, μέλος Σ.Ε.,
 4. Παναγιώτου Νικόλαος, Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος Σ.Ε.,
 5. Τσακανίκας Άγγελος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος Σ.Ε.

Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, το ΔΔΠΜΣ προχώρησε στη σύσταση Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, μέλη της οποίας είναι εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και διακεκριμένοι απόφοιτοί μας. Αποστολή της Επιτροπής θα είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά-υποστηρικτικά στον Διευθυντή /στη Διευθύντρια και στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ. Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος και αντικείμενο της επιτροπής είναι η ανατροφοδότηση του προγράμματος σχετικά με:

 • Ιδέες και προτάσεις αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών
 • Τη βελτίωση της λειτουργίας του
 • Την πιο αποτελεσματική σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και την κοινωνία ευρύτερα
 • Την ανταπόκριση του προγράμματος σε προκλήσεις του μέλλοντος

 

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

 • Βαγιωνή Ναταλί, CEO Fresh Line
 • Κανέλλη Αθηνά, Head of Commercial testing PPC SA
 • Κωστάκης Δημήτριος, Project Manager Netcompany - Intrasoft
 • Λιβά Μαρία, Senior Financial Analyst PEscanova Hellas
 • Χανιωτάκης Ιωάννης, Business Transformation Manager ACS Courier and Postal Services

TESTIMONIALS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
Γραμματεία: Μαριάνθη Ψηλού
Ευελπίδων 47α, ΤΚ-113 62, Αθήνα, Ελλάδα

 • +30 210 820 3690
 • +30 210 820 3634
 • athensmba@aueb.gr

Social Media

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε πληροφορίες για το πρόγραμμα

Search